The succulent, juicy and aromatic peach.

 It is Peach Season! The health benefits of peaches should not be ignored. Those fuzzy globes of deliciousness help nourish your body and protect your eyes, could aid in weight loss and are beneficial for your heart.

It is important to purchase organic peaches because conventional peaches are sprayed with toxic pesticides and herbicides which will eradicate any benefits. 

Eye health 
Peaches are a great source of beta carotene (a compound that is converted to vitamin A in the body, and which is essential to the health of our eyes). Individuals with vision problems are often deficient in beta carotene, so consuming peaches will help with the beta carotene levels and nourish the health of your eyes. It also helps in  prevention of night blindness and age-related macular degeneration.

Protection Against Toxins

Peaches are a great way to cleanse out toxins from your colon, kidneys, stomach and liver. The high fibre content expels toxic excess waste matter from your colon.  
Peaches help in Weight Loss
Including lots of fresh ripe juicy fruit in your diet is a great way to help control your hunger and lose weight. Peaches contain natural fruit sugars, so they do not raise your blood sugar or levels of insuline. The sweetness of this fruit also controls food cravings you may have.
Aid in prevention of cancer
Peaches are incredibly high in antioxidants. Particularly, they contain an antioxidant called  chlorogenic acid, which is known to protect the body from cancer and other chronic diseases. This antioxidant is also responsible for reducing inflammation and helps slow the aging process.
Great for your Heart Health
Peaches are high in iron and vitamin K,  two important substances for keeping the heart healthy. Vitamin K prevents the blood from clotting and protects against a myriad of heart diseases. Iron keeps the blood healthy and strong.

Love your heart and eat some organic peaches!

Kidney Cleansing
Peaches contain potassium and potassium is excellent for reducing kidney related diseases. It also helps to cleanse your bladder. The concentration of potassium and other vitamins in this amazing little fruit allows your body to maintain normal kidney and liver function. 
Beautiful skin
Peaches contain high levels of Vitamin C that benefits the youthfulness of our skin. They help slow the aging process thus reducing the formation of fine lines and wrinkles. Peaches help to regenerate your skin tissue.  

 image from healthmunsta.hubpages.com

A combination of peach paste and yogurt, http://healthmunsta.hubpages.com/hub/Peach when applied to the skin and rinsed off with lukewarm water not only moisturises the skin but also leaves it supple and soft. You can also rub peach juice on your skin to get its glow back. Have fun with it!Keep enjoying the aromatic, succulent and incredibly healthy peaches!

Summerlicious Inner Jazz Elixir – my version

Last Summer, I finally had a chance to visit my lovely daughter in Montreal, where she lives. I fell in love with the city and its culture, bistros, cafes, shops etc. One evening, she invited me to Crudessence, a place, where living foods are served to nourish and renew the body. Living foods are very rich in nutrients and enzymes and well-known to revitalize and alkalinize the body, making it healthier and more energetic. It was a feast for my palate and eyes. I left Montreal with an amazing recipe book in my bag, written by the culinary team of Crudessence.

I have tried few recipes, but the Inner Jazz elixir/smoothie (my version) is one of my favorites and I couldn’t resist to share the recipe with you. It’s deliciously refreshing and incredibly healthyInner_Jazz_Elixir

Inner Jazz elixir (my version)

2 tsp spirulina
1 banana
1 cup pineapple pieces
1/2 cup mango pieces
2 cups filtered water (depending how thick you want to have the smoothie)
1/2 tsp chopped ginger
1 fresh mint sprig to garnish

Combine all the ingredients and blend it (in a blender of course). If you would like to have it chilled, use frozen fruit.
I will also share more of my ‘creations’ to satisfy your palate in the future.

Bowen Therapy for Frozen Shoulder

A study published in the UK showed effective results in treating Frozen Shoulders with Bowen Therapy. After 3 to 6 treatments, participants even those with long-standing conditions showed remarkable improvement. The study involved 20 individuals diagnosed with frozen shoulder, who were treated with Bowen Therapy.
shoulder procedureThe study showed that 70% of participants regained full mobility, equal to the unaffected side, by end of treatment. The other participants showed significant improvement in mobility and function. 80% of participants reported a pain level of 0-2, down from a level of 10. Some reported mild ache but none reported any invasive or intense pain, which they had experienced before having received Bowen Therapy.
In conclusion, participants were very satisfied with the therapy, would like to use it in the future and intend to recommend the therapy to friends and family.

Ciało i zmysły na zdrowie – Terapia Bowena

Gabinet Terapii Bowena znajduje się klinice Pura Vida Health Centre w Port Credit (poł. Mississauga) przy  272 Lakeshore Rd. E.

Aby umówić się na wizytę proszę dzwoń do Kasi (Kathy) pod nr

Tel. (905) 990-2091 lub  (416) 418-1273

Terapia Bowena-Bowtech® jest jedną z najbardziej efektywnych naturalnych metod leczenia. Działa odprężająco i prowadzi ciało do równowagi.
W tym stanie organizm potrafi uaktywnić swe siły samouzdrawiania. Prekursorem tej naturalnej terapii był Tom Bowen, który zaczął stosować tę metodę w latach 50-tych w Australii. Wieści o skuteczności terapii rozchodziły się szybko i spowodowały, że Tom Bowen pomagał tysiącom pacjentów rocznie.

Terapia polega na serii delikatnych ale bardzo precyzyjnych chwytów/ruchów (ang. moves) w specjalnych miejscach ciała oraz przerwy pomiędzy poszczególnymi sekwencjami, które równoważą organizm i przepływ energii. Pauzy dają ciału czas na przetrawienie otrzymanych impulsów. Tom Bowen opuszczał nawet na ten czas pokój zabiegowy, aby jego energia nie zakłócała tego procesu.
cache_2424135368Już pojedyncze chwyty mogą wywołać dodatnie skutki, jednakże pełne działanie tej metody jest wynikiem komplementarnych serii ruchów. Podczas zabiegu są stosowane jedynie niektóre z tych sekwencji; metoda jest więc prosta i nieobciążająca zbytnio pacjenta. Każdy zabieg trwa około 30 do 60 minut, a czasami nawet do 75 min.

Technika Bowena to jedyna w swoim rodzaju forma przeprogramowania neuro-mięśniowego. Ruchy Bowena stymulują pracę prioreceptorów, czyli receptorów czucia głębokiego obwodowego układu nerwowego. Szczególnie wiele receptorów znajduje się w powięzi (łac.fascia), czyli włóknistej błonie, która otacza i podtrzymuje mięśnie i organy.

Technika Bowena jest bezpieczna i skuteczna dla każdego, od noworodków po ludzi starszych, pacjentów obłożnie chorych i unieruchomionych na łóżku, wózku oraz sportowców z urazami lub w celu poprawienia wydolności i zapobiegania kontuzjom.

Technika Bowena daje dobre rezultaty przy:

Problemach i schorzeniach układu szkieletowo-mięśniowego
• Napięcia mięśni i bóle pleców
• Terapia przy urazach łokci, barków (tzw. tennis elbow, zapalenie stawu barkowego
• Leczenie urazów szyi(np. po wypadku)
• Rwa kulszowa
• Terapia zespołu ciśnień nadgarstka
• Schorzenia kolan
• Bóle stóp
Problemach organów wewnętrznych
• Zespół jelita wrażliwego oraz zaparcia
• Wspomaganie trzustki przy cukrzycy
• Katar sienny i zapalenia oskrzeli
• Leczenie i profilaktyka bólów głowy
• Zaburzenia snu
• Terapia w stanach napięcia i chronicznego zmęczenia
• Stwardnienie rozsiane tzw. MS
• Problemy z nerkami
• Stress, stany niepokoju
• Problemy ze stawem żuchwowo-stawowym
PROBLEMY KOBIECE
• Objawy menopauzy i PMS
• Bóle miednicy i bioder
• Nietrzymanie moczu
DZIECI I NIEMOWLĘTA
• Kolki
• Moczenie nocne

How I became a Bowen Therapist and continued my journey in helping women

In the last decade I have dedicated myself to women’s health and wellness. First through studying homeopathy and then becoming a Certified Pilates Teacher and Integrated Movement Therapies practitioner. Throughout the years of teaching Pilates and movement I have seen incredible changes in women. Physical, mental, and emotional changes. I have seen my clients being more balanced with improved posture.

With a desire to immerse myself more into the world of healing, I decided to become a Certified Bowen Therapy Practitioner and attended the accredited courses of the Bowen Technique Academy of Australia. http://www.bowtech.com/WebsiteProj/Pages/About/Welcome.aspx

Before I started the course I had never experienced a Bowen therapy myself, and had no idea how it felt. I was absolutely amazed how gentle and yet how profound this technique is.

Through Bowen therapy I have seen amazing results within just a few sessions, such as: shoulder pain and restrictions, knee and ankle pain, neck tension, lower back pain, TMJ disorder, and many others.

I  will be honored to start you on your path to the improvement of your physical and mental health.

Benefits of good posture

Why is it important to have good posture?

imgres

• to keep bones and joints in correct alignment, so muscles are being used functionally,
• to help decrease abnormal wearing of joint surfaces which in turn could prevent arthritis
• to decrease the stress on the ligaments holding together the joints of the spine
• to prevent fatigue because muscles are being used more efficiently allowing the body to use less energy
• to prevent backache and muscular pain
• to improve emotional and mental balance
• to contribute to better physical appearanceimages-1

Adding any exercise that improves your posture will make you more vital and improve your life!

This pictures shows Pilates ‘Swimming’ exercise. Swimming is a fun exercise, but it is also quite challenging as it brings every part of the body into play. This exercise is good for core stabilization, upper back extension and hip extension. This is good to improve back strength and those deep abdominal stabilizers. Pilates, IMT® and Bowen Technique is the answer !

The delicious pineapple and Salmon Pineapple skewers

Pineapples are tropical plants with edible multiple fruits. They can be consumed fresh, juiced or cooked.
47
Pineapple juice is one of the best way of consuming pineapples. It is packed with vitamins and enzymes and has many health benefits.
To get the health benefits  drink fresh pineapple juice and NOT processed juice. Most of the processed pineapple juices contain refined sugar or preservatives.

Here are some of the benefits:

Anti-inflammatory:

 • Pineapple juice contains bromelain, a natural anti-inflammatory enzyme. When bromelain is combined with Indian spice turmeric is even more potent. It also aids with digestion by helping the body to break down proteins.
 • It helps healing of bruises and can alleviate arthritis pain .

Digestive aid:

 • Bromelain also aids with digestion by helping the body break down proteins.
 • Natural antioxidant:
 • Pineapple juice is full of vitamin C
 • An 8-oz. serving of  pineapple juice contains  75% of the daily recommended amount of vitamin C. Vitamin C  boosts the immune system.
 • It helps tissue and healing of wounds.

Energy booster:

 • Pineapple juice contains thiamine and B6.
 • The vitamin B6 stabilizes the blood sugar.
 • It helps convert carbohydrates into energy and boosts the immune system.

Kidney health:

 • Pineapple juice is rich in potassium thus promoting kidney function.
 • The potassium in pineapple juice helps you with electrolyte balance, which helps with muscle cramps.

Try this delicious and healthy recipe:

Wild Salmon – Pineapple skewers, sprinkled with black sesame seeds and lemon juice

 • 1 lb wild salmon fillet, rinsed, cut into 1 to 1 1/2-inch cubes
 • 1 lb fresh pineapple, cut into 1 to 1 1/2-inch chunks
 • 1/4 cup mirin rice wine or apple cider vinegar
 • 1/4 cup coconut sugar
 • 2 teaspoons minced garlic
 • 2 teaspoons minced fresh ginger
 • 2 tablespoons grapeseed oil
 • Pinch chili pepper flakes
 • 3 tablespoons of minced parsley
 •  1 tablespoon roasted black sesame seeds
 • 8 bamboo skewers, soaked in water for at least 15 minutes before using
 • lemon wedgessalmon_pineapple_kebob

How to prepare it:

 1. In a glass bowl, mix together mirin or apple cider vinegar and coconut sugar until the sugar is completely dissolved. Add the fresh grated ginger, and grapeseed oil. Place the cubes of salmon in the bowl to be  completely coated with the marinade. Cover and chill for 1-2 hours.
 2. Remove salmon cubes from  marinade. Place marinade in a small sauce pan and bring to a boil, simmer for  about 5 – 8 minutes and set set aside.
 3. Thread salmon, pineapple, and onion pieces onto soaked wooden skewer.  Grill of the medium- high heat.  If using an oven, place on a rack on a broiling pan, so that the salmon pieces are 6 inches from the element. Turn after 3 – 4 minutes.
 4. Baste with reserved marinade then cook for 2 to 4 minutes more, basting frequently, until salmon is just barely cooked through. Sprinkle with lemon juice and roasted black sesame seeds and garnish with parsley.

Bon Appétit ! Enjoy! It’s so delicious !

Cilantro benefits and my favorite Cilantro-Basil pesto with roasted potatoes

Did you know, that tcilantro-dehe leaves of the coriander plant possess remarkable detoxifying abilities. Studies have shown that cilantro binds to heavy metals in the bloodstream, thereby purifying tissues, organs, and blood. Cilantro is able to attach to heavy metals due to its biochemical content, including citric acid, phytic acid, and amphoteric electrolytes. Cilantro also helps improve digestion and guards against the onslaught of free radicals that hasten aging and promote disease.
Cilantro has also shown anti-anxiety properties and may help to improve sleep quality.

I use Cilantro to make Pesto. Here is one of my favorite recipes: Cilantro-Basil PestoCilantro-basil pesto with roasted rosemary-garlic potatoes:

Ingredients
– 1 large bunch of fresh cilantro (about 2 cups; use the stems and not just the leaves)
– 1 of a cup of fresh basil
– 1/4 cup of good quality olive oil (I like using olive oil from Greece)
– 3 large garlic cloves
– 1/3 of a cup of walnuts
– 1/3 of a cup of almonds
– juice of 1/2 of a lime (if I don’t have lime, I use lemon)
– salt and pepper to taste
– crushed red pepper to taste

You can replace walnuts and almonds with sunflower seeds.

In a food processor, combine and chop the nuts. Then, add in the cilantro, basil, garlic, lime juice, salt, and crushed red pepper and pulse until everything is coarsely chopped. With the food processor running, drizzle in the olive oil and blend until everything is thoroughly pureed  and smooth. I like to have a bit of a coarseness to it.

If you don’t have a food processor, you can use a blender (I used it in the past). Simply do it in batches adding olive oil directly to the batches.

Roasted potatoes: Potatoes are baked  in an oven at 400 degrees F for at least 45 minutes, on a baking sheet.

Cut the potatoes in half or quarters and place in a bowl with the olive oil, salt, pepper, garlic and rosemary; toss until the potatoes are well coated. Lay out the potatoes on a baking sheet and spread out into 1 layer; roast in the oven for at least 45 minutes, or until browned and crisp. Flip twice with a spatula during cooking to ensure even browning. It is a delicious ‘companion’ on those cold wintery days.

Bon Appétit !

 

 

Pilates is not only core strengthening, it is mindful movement

People often associate Pilates with strengthening the core, i.e. a lot of abdominal exercises. While Pilates does indeed emphasize moving from an awakened and well balanced core, what is less known is that in fact, Joseph Pilates developed his approach to body work primarily as a method for rehabilitating sick and injured clients. He understood the importance of moving mindfully in order to attain full health.

The Pilates Method of Body Conditioning develops the body uniformly, corrects posture, restores vitality, invigorates the mind and elevates the spirit.

Joseph Pilates

Pilates is an excellent method for learning the basics of healthy posture and movement patterns as well as how to move mindfully with body, breath and mind in unity.

20140106-081313.jpg

Cinnamon, warming Winter spice for your health

ceylon-cinnamon1-300x199Although available throughout the year, the sweet and warm taste of cinnamon is a perfect spice to use also during the winter months.

Cinnamon has a long history both as a spice and as a medicine. It is the brown bark of the cinnamon tree, which is available in its dried tubular form. The two varieties of cinnamon, Chinese and Ceylon, have similar flavour, however the cinnamon from Ceylon is slightly sweeter and more difficult to find in local markets. Ceylon cinnamon is produced in Sri Lanka, India, Madagascar, Brazil and the Caribbean, while cassia is mainly produced in China, Vietnam and Indonesia.

It is one of the oldest spices known. Its use dates back thousands of years. Egyptians added it to their embalming mixtures. Hebrews, Greeks, and Romans utilized it as a spice, perfume, and natural remedy. By the seventeenth century, Europeans regarded cinnamon as a culinary spice and nineteenth century Western doctors recommended cinnamon to promote healthy digestion. It was so highly treasured that it was considered more precious than gold.

For culinary purposes, cinnamon goes well in cold, sweet dishes like fruit juice and cooked grains  (think cereal), baked goodies and rice dishes.

Did you know that the smell of baked cinnamon buns has an aphrodisiac effect on men.

Cinnamon may also boost brain activity: research suggests that smelling cinnamon or chewing cinnamon-flavored gum enhanced study participants’ cognitive processing.

Cinnamon has been used for centuries for digestive disorders. Be aware that some cassia cinnamon products may contain high levels of coumarin, which may cause liver toxicity in very high doses (50 – 7,000 mg/day). People with liver disease should consult their physician before taking cinnamon in quantities higher than are typical for culinary purposes.

Cinnamon is an excellent source of fibre and manganese and a very good source of calcium. This combination of fibre and calcium may reduce the risk of  colon cancer – each, separately, has been shown to lower risk.

Here is a great  gluten-free recipe Cinnamon-Pecan-Brittle
http://www.elanaspantry.com/cinnamon-pecan-brittle/cinnamon pecan brittle
add a nice cup of black tea with lemon or cup of Fairgrounds Organic Coffee and ENJOY !